Author Archives: Annemiek

Stichting vervoeradres

Onafhankelijke stichting die zorg draagt voor goede afspraken en voorwaarden binnen het vervoerrecht. Denk hierbij aan het AVC-verdrag voor binnenlands vervoer en het CMR-verdrag voor grensoverschrijdend vervoer.

Taken van de Stichting Vervoeradres (SVA) zijn:

 • het geven van voorlichting
 • het geven van trainingen over vervoerrecht

Bij Stichting vervoeradres werken vervoerders- (TLN en KNV) en verladersorganisaties (EVO) samen.

ANWB

De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging die de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd.
De ANWB biedt haar leden producten en diensten waarvan sommige gratis zijn, maar oefent ook invloed uit op de plannen en activiteiten van politiek, overheid en bedrijfsleven.

Belangrijke activiteiten van de ANWB zijn:

 • Wegenwacht
 • Alarmcentrale
 • Belangenbehartiging
 • Informatie en verkoop
 • Uitgeverij
 • Reizen
 • Verzekeren en rechtshulp
 • Rijopleiding en trainingen
 • Verkeersinformatie en bewegwijzering
 • Traumahelikopters

website: www.anwb.nl

TLN

Afkorting van: Transport en Logistiek Nederland.
Grootste organisatie in het goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening in Nederland. Circa 6000 transportbedrijven zijn bij TLN aangesloten.
TLN behartigt de belangen van individuele leden en die van de gehele transportsector.

TLN biedt haar leden onder andere:

 • mogelijkheden om te netwerken en informeel contact met elkaar te hebben
 • informatie over actuele zaken, nieuwe regelgeving en toekomstige ontwikkelingen
 • cursussen en themabijeenkomsten
 • advies en ondersteuning, onder meer via vakspecialisten en bedrijfadviseurs

TLN sluit namens haar leden de transport-CAO af.
TLN reikt ieder jaar de ondernemersprijs Transport en Logistiek uit. De prijs wordt toegekend aan de meest toonaangevende bedrijven in de transport en logistiek markt die zich van hun concurrenten weten te onderscheiden door uit te blinken in innovatie en sterk ondernemerschap.

Het hoofdkantoor van TLN is gevestigd in Zoetermeer.
Website: www.tln.nl

Ecotaks

Nieuwe milieuheffing in Frankrijk voor vrachtverkeer boven de 3.5 ton, die wordt geheven op een groot deel van Franse nationale en regionale wegen. De Ecotaks is ingevoerd vanaf juli 2013 en geldt als aanvulling op de bestaande tol.

De gemiddelde prijs van de nieuwe belasting ligt rond 11 cent per kilometer. De precieze hoogte van wat een vrachtwagen moet betalen, hangt onder andere af van:

 • Euro-klasse van de vrachtwagen
 • aantal assen van de vrachtwagen
 • hoeveelheid verkeer ter plekke
 • filegevoeligheid van de locatie

Heffing van de ecotaks vindt plaats via virtuele poorten . Deze poorten registreren het passeren van een vrachtauto (digitaal).

Voor het kunnen heffen van de Ecotaks moeten vrachtwagens worden voorzien van een gecertificeerde ‘on board unit’. (OBU). Via GPS of smartphone wordt de OBU afgelezen, waarna de kosten in rekening worden gebracht.

Voor de Franse overheid is het doel van de ecotaks om het vrachtvervoer beter te kunnen sturen om langetermijndoelstellingen wat betreft milieu en duurzame ontwikkeling te halen.
De overheid wil de impact van het vrachtverkeer verkleinen en hiermee andere transportmodaliteiten gunstiger maken. Ook wil de Franse overheid op deze manier verladers aansporen om het transport zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

De Franse overheid verwacht dat de maatregel jaarlijks 1,2 miljard Euro extra gaat opbrengen. Zij wil met dat geld onder andere de intermodaliteit in het beroepsgoederenvervoer stimuleren.

Vrachtwagen

Motorvoertuig dat speciaal gemaakt is voor het vervoeren van goederen en waarvan de toegestane maximale massa meer dan 3500 kg bedraagt.
Voor het besturen van een vrachtwagen is een speciaal rijbewijs nodig (rijbewijs C of rijbewijs CE, afhankelijk of er met aanhanger / trailer gereden wordt).
Daarnaast is een bewijs van vakbekwaamheid, het zogeheten chauffeursdiploma, verplicht voor beroepschauffeurs geboren na 30 juni 1955, wanneer het gewicht van het voertuig boven de 3500 kg ligt.

Vrachtauto’s worden aangedreven door een dieselmotor. Een vrachtwagen heeft 18 of meer versnellingen vooruit en 2 achteruit. (Een personenauto heeft meestal 5 versnellingen vooruit en 1 achteruit.)
Maximale afmetingen van vrachtwagens zonder aanhanger zijn:

 • 12 meter lang
 • 4 meter hoog
 • 2,55 meter breed (koelwagens met een wanddikte van ten minste 4,5 cm mogen maximaal 2,60 meter breed zijn)

De trekker met oplegger is in Europa de meest voorkomende vrachtwagencombinatie.

Vervoersdocumenten

Verzameling van documenten in gebruik bij het vervoer van goederen. Men onderscheidt hierbij:

 1. Geleidebrief
 2. De vervoersovereenkomst
 3. Het ontvangstbewijs
 4. Het kwijtingsdocument

Deze documenten zijn vaak tot één geheel gebundeld. Al naar gelang van de vervoersoort gebruikt men: vervoeradres, CMR-vrachtbrief, luchtvrachtbrief, spoorwegvrachtbrief, adreskaarten, connossementen en stuurmansrecu.

Verkeersinfrastructuur

Het geheel aan voorzieningen voor het transport van mensen of goederen.
Men maakt hierbij onderscheid tussen droge en natte infrastructuur.
Onder droge infrastructuur vallen alle verkeersinfrastructurele werken op of aan het land, zoals:

 • wegen
 • fiets- en wandelpaden
 • spoorwegen
 • vliegvelden
 • havens
 • buis- en pijpleidingen
 • tram- en metroverbindingen

Onder natte infrastructuur vallen alle verkeersinfrastructurele werken in relatie tot de aan- en afvoer en berging van water, zoals:

 • watergangen
 • rivieren
 • meren
 • kanalen
 • sloten
 • kademuren
 • steigers
 • waterzuivering

Tollcollect

Tolheffing voor vrachtwagens in Duitsland. Staat bekend onder de naam LKW-Maut. De tol is gebaseerd op:

 • de gereden afstand,
 • het aantal assen
 • de emissie-categorie.

35% van het aantal gereden LKW-kilometers in Duitsland wordt gemaakt door buitenlandse vrachtwagens. Daarom is in 2005 besloten een systeem in te voeren voor elektronische tolheffing voor voertuigen van meer dan 12 ton.
De tolkosten liggen over het algemeen tussen € 0,15 en € 0,25 per kilometer.
Vrachtwagens hebben hiervoor een On-Board-Unit (OBU) nodig; dit is een in het voertuig aangebrachte zender die de afstand berekent.
Weinig frequente gebruikers mogen ook handmatig betalen. Dit kan via 3.500 tolterminals of via internet. De chauffeur moet dan het begin en eindpunt invoeren waarna de kortste route via het snelwegennet wordt berekend en daarmee de tolkosten.
Meer dan 90% van de tolbetalers maakt gebruik van de OBU.

Ritmachtiging

Aanvullende machtiging op eurovergunning.
Een aanvullende ritmachtiging is nodig voor goederenvervoer naar, door of van landen die niet bij de Europese Unie zijn aangesloten.
Voor vervoer in landen die wel bij de EU horen heeft een transporteur alleen een eurovergunning nodig.
Een aanvullende ritmachtiging moet ruim tevoren worden aangevraagd bij het NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie).