Algemene vervoerscondities (AVC)

Afkorting van: Algemene vervoerscondities waaraan het goederenvervoer onderworpen is. In het gebruik vaak kortweg AVC genoemd.

Het betreft de algemene voorwaarden, die van toepassing kunnen worden verklaard op de vervoerovereenkomst, bijvoorbeeld door het gebruik van de AVC-vrachtbrief.
De AVC is een uitbreiding op de overeenkomst tussen verlader en vervoerder. Belangen van vervoerder en verlader zijn in de AVC in evenwicht.
De AVC wordt uitgegeven door de Stichting vervoeradres. Bij Stichting vervoeradres werken vervoerdersorganisaties (TLN en KNV) en verladersorganisaties (EVO) samen. In de AVC zijn de belangen van vervoerders en verladers in evenwicht. De AVC zijn geschikt voor zowel kleine als grote bedrijven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *