Category Archives: Uncategorized

Chauffeursdiploma

Verplicht diploma (in Nederland) waarover een beroepschauffeur (hij/zij die voor zijn beroep rijdt) moet beschikken.

Voor het beroepsgoederenvervoer geldt de verplichting uitsluitend, als men rijdt met een motorrijtuig of combinatie waarvan de toegestane maximummassa meer dan 7500 kg bedraagt. Officieel heet dit diploma: het CCV-B diploma Beroeps- en Eigen Goederenvervoer.
Een aantal groepen bestuurders is vrijgesteld, waaronder:

 • bestuurders die minder dan 12 uur per week beroepsvervoer verrichten.
 • bestuurders die over een omwisselbaar buitenlands (groot) rijbewijs beschikken.

Een CCV-B diploma is 5 jaar geldig. In die periode van 5 jaar moet men minimaal 35 uur aan theoretische en/of praktijkgerichte nascholing volgen. Na het volbrengen van de 35 cursusuren, geeft het CCV dit door aan de gemeente waarin de bestuurder woonachtig is.

CEMT-vergunning

Vergunning die vereist voor voor derdelandenvervoer. Een CEMT-vergunning is nodig wanneer 1 van de landen die betrokken is bij het CEMT-transport geen lid is van de Europese Unie.
Wanneer alle betrokken landen tot de EU behoren, volstaat een gewone eurovergunning voor de vervoerder.

In plaats van een CEMT-vergunning kan de vervoerder ook gebruik maken van ritmachtigingen.
Het voordeel van de CEMT-vergunning is echter dat deze 1 kalenderjaar geldig is.

CEMT-transport

Goederenvervoer over de weg van het ene naar het andere CEMT-land, waarbij de vervoerder in een 3e CEMT-land gevestigd is en 1 van de betrokken landen geen lid is van de Europese Unie.
Het gaat dus om een vorm van derdelandenvervoer, waarbij Nederland niet het laad- of losland is.
CEMT staat voor “Conferentie van Europese Ministers van Transport”.
Voor CEMT-transport is een CEMT-vergunning nodig.

Vracht

Alle soorten goederen die vervoerd worden. Het gaat dus zowel om verpakte als om losgestorte goederen.  Vracht wordt vervoerd met vrachtwagens, vrachtvliegtuigen, vrachtspoor en/of vrachtschepen. Ook wel lading of cargo genoemd.

Transport

Het verplaatsen van personen of goederen, inclusief niet-tastbare goederen, zoals energietransport of info (datatransport). In de transportwereld gaat het om het vervoer van personen en vracht / goederen (ofwel tastbare zaken) zoals:

 • goederen via goederentransport
 • vloeistoffen (bijvoorbeeld olietransport)
 • gassen ( bijvoorbeeld aardgastransport)
 • dieren (bijvoorbeeld veetransport) 
 • mensen (personenvervoer).

Transport vindt plaats via allerhande transportmiddelen en kent verschillende modaliteiten, zogeheten transportmodaliteiten.

Natte bulk

Niet per stuk worden verpakt en geladen vloeibare bulkgoederen.

De belangrijkste natte bulk is:

 • ruwe olie
 • olieproducten
 • vloeibare chemicaliën
 • plantaardige oliën
 • wijn

Natte bulk wordt vervoerd via pijpleidingen, in tankers (scheepvaart), met tankwagens (wegvervoer) en tankwagons (spoor).

De tegenhanger van natte bulk is droge bulk.

Bulkgoederen

Goederen die los in het ruim van een schip, of in een vrachtwagen of wagon worden gestort en dus niet per stuk worden verpakt en geladen zoals: dozen of pallets. Ook wel massagoederen of stortgoederen genoemd.

Een aantal producten zoals graan, steenkool en ijzererts wordt vrijwel alleen als bulk vervoerd, andere producten worden ook wel als stukgoed vervoerd in het geval sprake is van een kleine partij.
Grote havens met veel overslag van bulkgoederen zijn de haven van Rotterdam en de haven van Antwerpen.

Voorbeelden van bulkgoederen zijn:

 • Kristalsuiker
 • Lactosepoeder
 • Melkpoeder
 • Weipoeder
 • Diermeel
 • (Kunststof) granulaat
 • PVC Poeder