Chauffeursdiploma

Verplicht diploma (in Nederland) waarover een beroepschauffeur (hij/zij die voor zijn beroep rijdt) moet beschikken.

Voor het beroepsgoederenvervoer geldt de verplichting uitsluitend, als men rijdt met een motorrijtuig of combinatie waarvan de toegestane maximummassa meer dan 7500 kg bedraagt. Officieel heet dit diploma: het CCV-B diploma Beroeps- en Eigen Goederenvervoer.
Een aantal groepen bestuurders is vrijgesteld, waaronder:

  • bestuurders die minder dan 12 uur per week beroepsvervoer verrichten.
  • bestuurders die over een omwisselbaar buitenlands (groot) rijbewijs beschikken.

Een CCV-B diploma is 5 jaar geldig. In die periode van 5 jaar moet men minimaal 35 uur aan theoretische en/of praktijkgerichte nascholing volgen. Na het volbrengen van de 35 cursusuren, geeft het CCV dit door aan de gemeente waarin de bestuurder woonachtig is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *