Connossement

Een gedagtekende schriftelijke overeenkomst waarin de vervoerder bevestigt bepaalde goederen in ontvangst te hebben genomen voor vervoer naar een bepaalde bestemming en aflevering aan een bepaalde persoon. De voorwaarden van aflevering zijn hierbij vermeld. De vervoerder is voorts verplicht op het connossement te vermelden: de merken nodig voor identificatie van de goederen: het aantal colli; de hoeveelheid of het gewicht van de goederen; de uiterlijke staat en conditie van de goederen. Verdere bepalingen zijn vermeld in het Wetboek van Koophandel. Het connossement geldt als bewijsstuk zolang het tegenbewijs niet is geleverd. Men onderscheidt recta-connossementen en order-connossementen. Eerstgenoemde zijn niet overdraagbaar omdat ze op naam zijn uitgeschreven. De tweede soort is wel overdraagbaar. Zonder endossement (of order) kan alleen de met name genoemde ontvanger het goed in ontvangst nemen. De order-connossementen niet. Een verder onderscheid is: Shipped on board (afgifte na innemen van de lading); Received for shipment (afgifte vóór het laden); Direct (van laadhaven tot loshaven); Trough (voor doorvoerladingen). De Engelse term voor connossement is: Bill of Lading.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *