Container

Gestandaardiseerde metalen kist voor opslag en vervoer van losse goederen. Het gebruik van standaardafmetingen heeft als belangrijk voordeel dat de container zowel via de weg, als het water of spoor vervoerd kan worden, zonder dat de goederen zelf hoeven te worden in- of uitgeladen. De container kan namelijk heel vlot van het ene transportmiddel op het andere worden overgeladen. Dit gebeurt onder andere in multimodale havens waar water-, spoor- en autowegen samenkomen.
Elke container is gelabeld. Op het label staan identificatie – en technische gegevens. Aan de hand van het label kan worden achterhaald wie de eigenaar is, in welk land de container is geregistreerd, wat het maximum nettogewicht en brutogewicht is, enzovoort.

Containers spelen een essentiële rol in het huidige welvaartspeil. Zonder enige twijfel is de internationale handel op de huidige schaal niet mogelijk zonder containers.
Container hebben ook een nadeel, namelijk: dat ze leeg evenveel ruimte innemen als vol. Op haventerreinen, opslag- en overslagplaatsen en op schepen neemt een container zonder betaalde lading kostbare ruimte in. Ook het vervoer van lege containers kost bevrachters veel geld, omdat kostbare transportvolume niet wordt benut.

Er zijn proeven gedaan met opklapbare containers, maar deze zijn op niets uitgelopen.

De grootste containerschepen in de zeevaart kunnen op dit moment tussen de 6500 en 14 500 TEU vervoeren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *