Distributiecentrum (DC)

Locatie waar een bedrijf de logistiek van goederen heeft geconcentreerd. Vanuit een distributiecentrum worden goederen ontvangen, verdeeld en vervoerd naar andere locaties. Vaak afgekort tot DC.

Er bestaan verschillende soorten DC’s. De bekendste zijn wel de branche-gerichte distributiecentra. Deze dc’s verzamelen de producten van leveranciers en leveren deze weer uit aan ‘hun’ filialen.
Voorbeelden van branchegerichte DC’s zijn de DC’s van de supermarktketens.

Een andere bekende vorm van DC’s zijn die van multinationals, zoals Coca-cola, Intel en MC Donalds. Multinationals beschikken bijvoorbeeld per land over een distributiecentrum en distribueren vandaaruit hun producten naar het achterland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *