Ecotaks

Nieuwe milieuheffing in Frankrijk voor vrachtverkeer boven de 3.5 ton, die wordt geheven op een groot deel van Franse nationale en regionale wegen. De Ecotaks is ingevoerd vanaf juli 2013 en geldt als aanvulling op de bestaande tol.

De gemiddelde prijs van de nieuwe belasting ligt rond 11 cent per kilometer. De precieze hoogte van wat een vrachtwagen moet betalen, hangt onder andere af van:

  • Euro-klasse van de vrachtwagen
  • aantal assen van de vrachtwagen
  • hoeveelheid verkeer ter plekke
  • filegevoeligheid van de locatie

Heffing van de ecotaks vindt plaats via virtuele poorten . Deze poorten registreren het passeren van een vrachtauto (digitaal).

Voor het kunnen heffen van de Ecotaks moeten vrachtwagens worden voorzien van een gecertificeerde ‘on board unit’. (OBU). Via GPS of smartphone wordt de OBU afgelezen, waarna de kosten in rekening worden gebracht.

Voor de Franse overheid is het doel van de ecotaks om het vrachtvervoer beter te kunnen sturen om langetermijndoelstellingen wat betreft milieu en duurzame ontwikkeling te halen.
De overheid wil de impact van het vrachtverkeer verkleinen en hiermee andere transportmodaliteiten gunstiger maken. Ook wil de Franse overheid op deze manier verladers aansporen om het transport zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

De Franse overheid verwacht dat de maatregel jaarlijks 1,2 miljard Euro extra gaat opbrengen. Zij wil met dat geld onder andere de intermodaliteit in het beroepsgoederenvervoer stimuleren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *