EVO

Afkorting van: Eigen Vervoers Organisatie. Tegenwoordig: Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport.
Organisatie die de belangen behartigt van circa 20.000 ondernemingen op het brede terrein van
logistiek en transport. (Oorspronkelijk van bedrijven met eigen vervoer). 
De organisatie streeft naar goed functionerende logistieke processen en vervoermarkten en een optimale informatie- en verkeersinfrastructuur.
Doel is bij te dragen aan een goed ondernemingsklimaat en doelmatig bedrijfsbeleid en -beheer.
Leden kunnen bij de EVO terecht voor:

  • belangenbehartiging
  • informatie & service
  • bedrijfsadvisering 
  • opleiding & training

Website: www.evo.nl.
De Europese verladersorganisatie is de European Shippers Council. Website: www.europeanshippers.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *