Infrastructuur

Het totaal van onroerende voorzieningen bedoeld voor het transport van onder andere mensen, goederen en data, zoals:

  • spoorwegen
  • vliegvelden
  • havens
  • bekabeling
  • riolering
  • bruggen
  • tunnels
  • viaducten
  • sluizen
  • wegennet

De overheid is in de meeste gevallen verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de infrastructuur. In Nederland is de rijksoverheid verantwoordelijk voor de aanleg van rijkswegen en spoorlijnen. Regionale overheden, zoals gemeenten en provincies dragen verantwoordelijkheden voor de lokale infrastructuur.
Het beheer van infrastructuur kan van de ene overheid naar de andere worden overgeheveld. Een provinciale weg kan bijvoorbeeld rijksweg (snelweg) worden.

Het geheel aan voorzieningen voor het vervoer van mensen en goederen noemen we verkeersinfrastructuur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *