Lange en zware voertuigen (LZV’s)

Vrachtwagen die meer vracht kan en mag vervoeren dan een gewone vrachtautocombinatie. Een LZV is maximaal 25,25 meter lang en 60 ton zwaar.
Omdat het brandstofverbruik bij lange en zware vrachtwagens nauwelijks stijgt, wordt bij het transport van goederen per LZV tot 30% brandstof bespaard.
Er bestaan 7 mogelijke LZV-varianten, waarvan 2 weinig voorkomen.
LZV’s mogen alleen op wegen rijden die zijn vrijgegeven door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Vrijgegeven zijn in ieder geval alle auto(snel)wegen en de belangrijke doorgaande routes. Verder zijn veel bedrijventerreinen en industriegebieden vrijgegeven.
Toch zijn er ook de nodige beperkingen. LZV’s mogen geen overwegen kruisen waarover treinen sneller dan 40 km per uur rijden en woonerven en andere 30 km zones zijn ook verboden.
Ook mag een LZV niet rijden bij mist of extreme weersomstandigheden.
De LZV is vooral bedoeld om van en naar industriegebieden te rijden
LZV’s worden ook wel Eco-combi’s genoemd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *