Modaliteit

Vervoerswijze (over weg, spoor, binnenwater, zee, door de lucht of via een pijpleiding. Voor het combineren van modaliteiten bestaan diverse termen, zoals multimodaal, intermodaal, modal split en modal shift.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *