NIWO

Afkorting van: Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie.

De NIWO verleent vergunningen voor binnenlands en internationaal beroepsgoederenvervoer over de weg, verzamelt gegevens over dit vervoer en verwerkt deze.

De NIWO heeft als doel het bevorderen van het goed functioneren van de markt van het binnenlandse en grensoverschrijdende beroepsgoederenvervoer over de weg.

Taken en werkzaamheden zijn onder andere:

  • Verlenen van vergunningen voor beroepsgoederenvervoer over de weg binnen de Europese Unie op grond van gestelde eisen
  • Verstrekken van ritmachtigingen en CEMT-vergunningen voor vervoer van, naar en door andere landen (meestal buiten de Europese Unie)
  • Intrekking van vergunningen, al dan niet op eigen verzoek
  • Beheer van gegevensbestanden en het verstrekken van gegevens uit die bestanden¬†
  • Bilaterale en mutilaterale onderhandelingen
  • Ondersteunen van onderhandelingen met andere landenin relatie tot verdragen over wegvervoer van goederen

Website: www.niwo.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *