Tag Archives: F

Fysiek distributiemanagement

Het analyseren, plannen, uitvoeren en beheersen van beslissingen omtrent fysieke distributie, dus van de goederenstromen tussen producenten en afnemers, zodanig dat de producten op de juiste tijd, op de juiste plaats en in de juiste hoeveelheid en kwaliteit aanwezig zijn, tegen acceptabele kosten. Ook: physical distribution management.

Franco Inclusief Rechten (DDP)

De verkoper bepaalt en betaalt het hoofdtransport en draagt daarover het risico. De overdracht van kosten en risico vindt plaats op het moment dat de goederen ingeklaard op de plaats van bestemming ter beschikking zijn gesteld van de koper. De verkoper verzorgt de uitvoer- en de invoerdocumenten.

Franco Grens (DAF)

Hierbij bepaalt en betaalt de verkoper het hoofdtransport en draagt tijdens het transport ook het risico. De overdracht van kosten en risico van de verkoper op de koper vindt plaats op het moment dat de goederen op de afgesproken afleverplaats aan de grens van het land van invoer zijn overgeladen op de vervoerseenheid van de koper.

Franco Exclusief Rechten (DDU)

Franco exclusief rechten. De verkoper bepaalt en betaalt het hoofdtransport en draagt daarover het risico. De overdracht van kosten en risico van de verkoper op de koper vindt plaats op het moment dat de goederen niet-ingeklaard op de plaats van bestemming ter beschikking zijn gesteld van de koper. De koper importeert en de verkoper verzorgt de uitvoerdocumenten.