Tag Archives: G

Geïsoleerde oplegger

Oplegger voor producten die temperatuurgecontroleerd vervoerd moeten worden, zoals bloemen, groenten, ijs en, in de winter, vloeistoffen die niet mogen bevriezen.
Bij een geïsoleerde oplegger zijn de vloer, de wanden en het dak gevuld met een isolerend materiaal.
Vrijwel alle geïsoleerde opleggers beschikken over een koelmotor. Deze motor is meestal aan de voorzijde van de oplegger gemonteerd, soms onder de oplegger. De koelmotor blaast lucht in de laadruimte.
De meest gangbare koelmotoren hebben een bereik van -30 °C tot +30 °C. Een ‘koel’motor kan dus ook verwarmen.

Geïsoleerde opleggers worden in principe uitgevoerd met kofferopbouw (harde wanden) en met deuren.

Groupage-dienst

Is bij het vervoer het verzamelen van stukgoederen tot een volledige (wagen) lading. De groupagedienst voert tot een veel geringere wagenladingprijs, zowel van binnen-als buitenlands vervoer. Bij de zeevaart vindt dit plaats in de vorm van verzamel-connossementen, wat een duidelijke vereenvoudiging betekent. In dit geval ontvangt de afzender geen connossement van de rederij doch kan uiteraard een ontvangstbewijs van de expediteur verlangen. Deze verschepingswijze kan niet naar iedere bestemming plaatsvinden. B.v. bij accreditiefstelling is groupage onmogelijk.

Groupage

Combineren van goederen die zijn ontvangen vanuit verschillende verzendadressen op verschillende bestemmingen. Met groupage probeert men tot een doelmatige verzendeenheid en traject te komen om zo kosten te besparen.