Tag Archives: J

Just in time (JIT)

Logistieke methode van het fabriceren en distribueren van producten op zo’n tijdstip dat ze geleverd kunnen worden op het moment dat ze nodig zijn en in de juiste hoeveelheid. De afnemer van de producten hoeft hierdoor geen voorraad op te bouwen.

Just in time – inkoop

Just in time-inkoop is een filosofie die beoogt exact benodigde materialen en producten op die tijdstippen optimaal ter beschikking te hebben, zodat alleen waarde aan het te vervaardigen product wordt toegevoegd en indirecte kosten vermeden worden.