Tag Archives: L

Logistiek

Logistiek omvat de organisatie, de planning, de besturing en de uitvoering van goederenstroom vanaf de ontwikkeling en inkoop, via productie en distributie naar de eindafnemer met als doel om tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoefte van de markt.

Letter of indemnity

Een vrijwaringsbrief van de zijde van de aflader van goederen, die daarmee de rederij vrijwaart van alle nadelige gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het op verzoek van de aflader afgegeven schone connossement waar het vuil had moeten zijn.