Tag Archives: M

Material management

Het geheel van activiteiten dat wordt ontplooid om de grondstoffen en halffabrikatenstromen en de daarmee gepaard gaande gegevensstromen zo efficiënt mogelijk naar en door het productieproces te voeren, alsmede de werkzaamheden die worden verricht om een zo efficiënt mogelijke benutting van het productie-apparaat te bewerkstelligen.

Marktsegmentatie

Proces waarbij (potentiële) kopers op basis van hun reacties op een te onderzoeken kenmerk (bijvoorbeeld de reactie op marktinstrumenten) worden geclassificeerd in een aantal min of meer homogene subgroepen.