Tag Archives: N

NIWO

Afkorting van: Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie.

De NIWO verleent vergunningen voor binnenlands en internationaal beroepsgoederenvervoer over de weg, verzamelt gegevens over dit vervoer en verwerkt deze.

De NIWO heeft als doel het bevorderen van het goed functioneren van de markt van het binnenlandse en grensoverschrijdende beroepsgoederenvervoer over de weg.

Taken en werkzaamheden zijn onder andere:

 • Verlenen van vergunningen voor beroepsgoederenvervoer over de weg binnen de Europese Unie op grond van gestelde eisen
 • Verstrekken van ritmachtigingen en CEMT-vergunningen voor vervoer van, naar en door andere landen (meestal buiten de Europese Unie)
 • Intrekking van vergunningen, al dan niet op eigen verzoek
 • Beheer van gegevensbestanden en het verstrekken van gegevens uit die bestanden 
 • Bilaterale en mutilaterale onderhandelingen
 • Ondersteunen van onderhandelingen met andere landenin relatie tot verdragen over wegvervoer van goederen

Website: www.niwo.nl

Natte bulk

Niet per stuk worden verpakt en geladen vloeibare bulkgoederen.

De belangrijkste natte bulk is:

 • ruwe olie
 • olieproducten
 • vloeibare chemicaliën
 • plantaardige oliën
 • wijn

Natte bulk wordt vervoerd via pijpleidingen, in tankers (scheepvaart), met tankwagens (wegvervoer) en tankwagons (spoor).

De tegenhanger van natte bulk is droge bulk.

NVOCC

Non-Vessel-Operating-Common-Carrier: een vervoersspecialist die het midden houdt tussen een vervoerder, een expediteur en een bevrachter en die zich voornamelijk bezighoudt met groupagevervoer in containers over zee.