Tag Archives: R

Ritmachtiging

Aanvullende machtiging op eurovergunning.
Een aanvullende ritmachtiging is nodig voor goederenvervoer naar, door of van landen die niet bij de Europese Unie zijn aangesloten.
Voor vervoer in landen die wel bij de EU horen heeft een transporteur alleen een eurovergunning nodig.
Een aanvullende ritmachtiging moet ruim tevoren worden aangevraagd bij het NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie).

Rijtijdenwet

De wet die ten doel heeft de tijd dat bestuurders achter het stuur doorbrengen dusdanig te beperken dat geen gevaar voor verkeer en/of veiligheid ontstaat door oververmoeidheid. In deze wet worden de arbeids- en rusttijden vastgesteld voor de bestuurders van autobussen, pendelbussen, taxi’s, vrachtauto’s en voor de bestuurders van andere voertuigen in dienstbetrekking. De bestuurders zijn gehouden hun arbeidstijd achter het stuur te registreren in een zogenaamd werkboekje. Dit gebeurt automatisch met de tachograafschijf.