Tag Archives: S

Stichting vervoeradres

Onafhankelijke stichting die zorg draagt voor goede afspraken en voorwaarden binnen het vervoerrecht. Denk hierbij aan het AVC-verdrag voor binnenlands vervoer en het CMR-verdrag voor grensoverschrijdend vervoer.

Taken van de Stichting Vervoeradres (SVA) zijn:

  • het geven van voorlichting
  • het geven van trainingen over vervoerrecht

Bij Stichting vervoeradres werken vervoerders- (TLN en KNV) en verladersorganisaties (EVO) samen.

Stuwplan

Een voor de reis opgemaakt plan van het stuwen, waarop veelal met kleurcode de merken en de bestemmingen staan aangegeven. Een dergelijk plan is van belang voor de lossing en bij mogelijke gevallen van averij

Stuwageverlies

De laadruimte die verloren gaat bij de stuwage van stukgoederen. Deze verliezen zijn zowel gevolg van de verpakkingsvorm, als van de vorm van de laadruimte. Het stuwageverlies wordt in procenten van de laadruimte uitgedrukt.