Tag Archives: V

Vrachtwagen

Motorvoertuig dat speciaal gemaakt is voor het vervoeren van goederen en waarvan de toegestane maximale massa meer dan 3500 kg bedraagt.
Voor het besturen van een vrachtwagen is een speciaal rijbewijs nodig (rijbewijs C of rijbewijs CE, afhankelijk of er met aanhanger / trailer gereden wordt).
Daarnaast is een bewijs van vakbekwaamheid, het zogeheten chauffeursdiploma, verplicht voor beroepschauffeurs geboren na 30 juni 1955, wanneer het gewicht van het voertuig boven de 3500 kg ligt.

Vrachtauto’s worden aangedreven door een dieselmotor. Een vrachtwagen heeft 18 of meer versnellingen vooruit en 2 achteruit. (Een personenauto heeft meestal 5 versnellingen vooruit en 1 achteruit.)
Maximale afmetingen van vrachtwagens zonder aanhanger zijn:

 • 12 meter lang
 • 4 meter hoog
 • 2,55 meter breed (koelwagens met een wanddikte van ten minste 4,5 cm mogen maximaal 2,60 meter breed zijn)

De trekker met oplegger is in Europa de meest voorkomende vrachtwagencombinatie.

Vervoersdocumenten

Verzameling van documenten in gebruik bij het vervoer van goederen. Men onderscheidt hierbij:

 1. Geleidebrief
 2. De vervoersovereenkomst
 3. Het ontvangstbewijs
 4. Het kwijtingsdocument

Deze documenten zijn vaak tot één geheel gebundeld. Al naar gelang van de vervoersoort gebruikt men: vervoeradres, CMR-vrachtbrief, luchtvrachtbrief, spoorwegvrachtbrief, adreskaarten, connossementen en stuurmansrecu.

Verkeersinfrastructuur

Het geheel aan voorzieningen voor het transport van mensen of goederen.
Men maakt hierbij onderscheid tussen droge en natte infrastructuur.
Onder droge infrastructuur vallen alle verkeersinfrastructurele werken op of aan het land, zoals:

 • wegen
 • fiets- en wandelpaden
 • spoorwegen
 • vliegvelden
 • havens
 • buis- en pijpleidingen
 • tram- en metroverbindingen

Onder natte infrastructuur vallen alle verkeersinfrastructurele werken in relatie tot de aan- en afvoer en berging van water, zoals:

 • watergangen
 • rivieren
 • meren
 • kanalen
 • sloten
 • kademuren
 • steigers
 • waterzuivering

Vracht

Alle soorten goederen die vervoerd worden. Het gaat dus zowel om verpakte als om losgestorte goederen.  Vracht wordt vervoerd met vrachtwagens, vrachtvliegtuigen, vrachtspoor en/of vrachtschepen. Ook wel lading of cargo genoemd.

Vrachtwagencombinatie

Een vrachtwagencombinatie bestaat meestal uit een motorwagen met aanhanger, of een trekker met oplegger. De trekker met oplegger zie je het vaakst in Europa.
Kortweg spreekt men ook wel van: combinatie.

In totaal zijn er 4 typen vrachtwagencombinaties:

 1. motorwagen en een aanhanger. Maximale lengte is 18,75 meter.
 2. Trekker met oplegger. Maximale lengte is 16,50 meter.
 3. Meervoudig samenstel voor kermis- of circusvervoer. Maximale lengte 24,00 meter.
 4. LZV. Maximale lengte 25,25 meter.