Transport

Het verplaatsen van personen of goederen, inclusief niet-tastbare goederen, zoals energietransport of info (datatransport). In de transportwereld gaat het om het vervoer van personen en vracht / goederen (ofwel tastbare zaken) zoals:

  • goederen via goederentransport
  • vloeistoffen (bijvoorbeeld olietransport)
  • gassen ( bijvoorbeeld aardgastransport)
  • dieren (bijvoorbeeld veetransport) 
  • mensen (personenvervoer).

Transport vindt plaats via allerhande transportmiddelen en kent verschillende modaliteiten, zogeheten transportmodaliteiten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *