Verkeersinfrastructuur

Het geheel aan voorzieningen voor het transport van mensen of goederen.
Men maakt hierbij onderscheid tussen droge en natte infrastructuur.
Onder droge infrastructuur vallen alle verkeersinfrastructurele werken op of aan het land, zoals:

 • wegen
 • fiets- en wandelpaden
 • spoorwegen
 • vliegvelden
 • havens
 • buis- en pijpleidingen
 • tram- en metroverbindingen

Onder natte infrastructuur vallen alle verkeersinfrastructurele werken in relatie tot de aan- en afvoer en berging van water, zoals:

 • watergangen
 • rivieren
 • meren
 • kanalen
 • sloten
 • kademuren
 • steigers
 • waterzuivering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *